Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Et nytt miljøprosjekt i 2024

Velkommen til din nye nærbutikk i Jåsund

Åpner høsten 2024

Her kommer fremtidens Extra-butikk til Jåsund.

Her skal vi tilby et godt utvalg av dagligvarer i et bygg hvor vi tar bærekraft på alvor.

Vi arbeider tett sammen med dyktige samarbeidspartnere for å finne gode og fremtidsrettede bærekraftstiltak. Butikken optimaliseres med tanke på energiforbruk med gjenbruk av overskuddsvarme og vi vil produsere sol energi på taket. Prosjektet er miljøtilpasset med fokus på bruk av co2 reduserte materialer, materialgjenvinning av avfall, byggets endringsmulighet og redusere energiforbruket. Det arbeides også for å øke biologisk mangfold for eiendommen ved å plante frukttrær og busker som kan komme nabolaget til gode. Det er godt for folk og bier.

Også skal dette være nærbutikken hvor du får akkurat det du trenger til de laveste prisene, slik at du slipper å kjøre andre steder

Hilsen Jon Brakestad

Eiendomsdirektør for Coop Økonom SA .

Åpner høsten 2024

Her kommer fremtidens Extra butikk til Jåsund.

Her skal vi tilby et godt utvalg av dagligvarer i et bygg hvor vi tar bærekraft på alvor.

Vi arbeider tett sammen med dyktige samarbeidspartnere for å finne gode og fremtidsrettede bærekraftstiltak. Butikken optimaliseres med tanke på energiforbruk med gjenbruk av overskuddsvarme og vi vil produsere sol energi på taket. Prosjektet er klimatilpasset med sporbare bygningsdeler hvor det planlegges for fremtidig gjenbruk. Det arbeides også for å øke biologisk mangfold for eiendommen ved å plante frukttrær og busker som kan komme nabolaget til gode. Det er godt for folk og bier.

Også skal dette være nærbutikken hvor du får akkurat det du trenger til de laveste prisene, slik at du slipper å kjøre andre steder

Hilsen Jon Brakstad

Eiendomsdirektør for Coop Økonom SA .

Bærekraft

Et av våre hovedfokus med dette prosjektet er bærekraft, vi har derfor brukt mye tid til å se på hvilke tiltak vi kan gjøre under planlegging, bygging og videre etter at butikken står ferdig. For å sikre dette forholder vi oss til EUs taksonomi krav under hver beslutning vi tar. Ved å være med i denne handlingsplanen som EU kaller “The European Green Deal” så hjelper vi Europa til å nå målet om å være den første klimanøytrale regionen i verden innen 2050.

Energioptimalisering

Fra første dag har det vært viktig for oss at den nye butikken skal være både energi optimalisert og økonomisk. Vi har brukt mye tid til å planlegge og kartlegge bruks mønsteret for å effektivisere bruken av strøm mest mulig og implementert teknologiske løsninger for å spare miljøet.

Solen er gratis og skal derfor settes opp solceller på taket for å utnytte denne klimavennlige energi kilden. Solcellene vil gi butikken et stort strøm tilskudd store deler av året. Dette sammen med at vi har en målsetting om å ikke ha behov for ekstern energi til oppvarming og at vi vil utnytte overskuddsvarme fra kjøl og frys vil lede til betraktelig mindre tap av ikke fornybar energi.

Fasade og materialbruk

I byggingen blir det tatt i bruk lavkarbon A betong for å redusere Co2 utslipp, som en mer miljøvennlig betong. Elementene blir produsert lokalt av Veidekke og har kun 12 km reisevei til byggeplassen. Når vi velger disse materialene så er det viktig for oss at de er sporbare og dokumenterbare slik at vi har full kontroll på hva materialene inneholder. Vi gjør også vurderinger av hvordan materialene en gang i fremtiden kan gjenbrukes i andre prosjekter, selv om konstruksjonene er dimensjonert for 50 års levetid.

Økologi

Naturkrisen er en stor utfordring og det er svært viktig at vi under bygging, og etterpå, tar vare på økologien i området. Vi ønsker å øke det biologiske mangfoldet. Av den grunn har vi kartlagt artsmangfoldet og ser videre på hva vi kan gjøre for å påvirke økologien positivt. Et av disse tiltakene er å plante en frukt og bær hage, som nabolaget har tilgang til. Et annet tiltak er å gjøre det enkelt for innsekter og fugler å oppholde seg på tomten.

Parkering

Butikken vil tilby en oversiktlig og åpen parkeringsplass for både biler og syklende. Vårt mål med dette er å gi beboere i området kortere vei til å handle dagligvarer, og dermed redusere utslipp. Det skal også være enkelt, intuitivt og trygt å bevege seg som gående over tomten.

Bli medeier

I denne videoen forklarer vår administrerende direktør Marianne Wiig litt om hva utbytte er av å være en medeier i Coop.

For mer informasjon om hva det vil si å være medeier se video

Bli medlem
Om Coop Økonom

Coop Økonom SA driver virksomhet i de 3 regionene: Nord Jæren, Ryfylke og Dalane.

  • Over 100 000 medeiere
  • Over 2.4 milliarder kroner i omsetning
  • 38 butikker og varehus
  • Ca 800 ansatte

Coop Økonom SA er tilsluttet Coop Norge SA, som er en fellesorganisasjon for alle landets samvirkelag. I Norge i dag er det over 2,2 millioner medeiere som har meldt seg inn i et av de 59 samvirkelagene.

Les mer om historien til COOP Økonom SA her

Siste nytt

Hold dere oppdatert med de siste nyhetene fra Extra Jåsund

Blog title heading will go here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros.

Blog title heading will go here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros.

Blog title heading will go here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros.

Blog title heading will go here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros.

Blog title heading will go here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros.

Blog title heading will go here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros.

Kontakt oss

Hvis dere har noen spørsmål om dette spennende prosjektet ta kontakt

Jon Brakestad
Eiendomsdirektør for Coop Økonom SA
Office
123 Sample St, Sydney NSW 2000 AU
Torjus Idland
Eiendomsdirektør for Coop Økonom SA
Prosjektleder
Office
123 Sample St, Sydney NSW 2000 AU