Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Nå går vi i gang

November 15, 2023

Vi har fått rammetillatelse for i første omgang bygge ny Extra butikk og på et senere tidspunkt også leiligheter. Byggestart er før jul og vi håper at vi kan åpne en ny butikk i løpet av november neste år.

Masiv Bygg er totalentreprenør og vil stå for byggeriet. Utbygger er Jåsundbakken 2 AS, som er 100% eiet av COOP Økonom SA. Masiv har etablert brakkerigg på tomten og Stangeland Maskin er i gang med gravearbeider på tomten.

Vi gleder oss.