Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Energioptimalisering

March 14, 2024

En av målsettingene i prosjektet er energioptimalisering. Vi har lagt til grunn at vi ønsker å imøtekomme EUs Taksonomikrav, som sier at vi skal ha et energiforbruk per kvm som er 10% bedre enn nZEB (TEK17 energiramme) sine standard verdier for denne typen bygg.

Foreløpige beregninger viser at vi klarer målsettingen hvor kravet er 145,8 kWh pr kvm, og våre beregninger viser at vi klarer 139,9 kWh pr kvm. Dette er ca 14 % bedre enn standarden på 162 kWh pr kvm.

Videre vil det arbeides med å se på gjennombruk av overskuddsvarme fra kjøl og frys i butikken som kan brukes til oppvarming. Produksjon fra solcellepanelene og overskuddsvarme fra kjøl og frys, forventes å utgjøre så mye at det vil kun være behov for ekstern energi til belysning og drift av kjøl og frys.