Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Ladestasjoner og solceller

March 14, 2024

Vi planlegger å etablere åtte ladestasjoner på tomten sammen med Aneo. Disse er tilgjengelige for kunder og naboer, og skal være enkle å bruke. Hastigheten vil variere mellom 22-50 KW. Her vil noe av strømmen du lader til bilen være kortreist fra solcellene på taket av bygget.