Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Tett bygg

March 12, 2024

Bygget er nå tett og arbeider innendørs starter. Prosjektet er i rute, og vi forventer ferdigstillelse i november i år. Bygget består av lavkarbon A betongelementer som er levert av Veidekke, og har kun 12 km reisevei til byggeplassen.