Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Solceller levert av Kverneland Energi

March 13, 2024

Vi har valgt å få levert solceller fra Kverneland Energi for Extra Jåsund. Kverneland Energi er en lokal leverandør av solceller og har levert mange solcelleanlegg i regionen de siste årene. Samlet skal vi installere 148 paneler som årlig vil gi en forventet årsproduksjon på 54.400 kWh. Anlegget gir en årlig CO2 besparelse på 25.6 tonn CO2.