Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Samarbeid om bærekrafts fokus

November 19, 2023

Dette er ikke det største nybygget i regionen, men det er uansett viktig for oss å sette fokus på bærekraft i alle prosjekter, store som små. Det er gjennom å fortelle om det at vi kan lære av hverandre, og sammen gjøre en forskjell.

Denne gang har vi fått med oss gode lokale samarbeidspartnere i Veni og Masiv, og sammen med dem satt realistiske målsettinger for bærekrafts arbeid i dette prosjektet. Vi startet med å gjennomføre en pre-analyse for BREEAM sertifisering, og har videre ut i fra anbefalingene i denne gjennomført nødvendige undersøkelser. Ecofact har bistått med å kartlegge økologien på tomten, og kommet med anbefalinger for hvordan vi kan øke det biologiske mangfoldet. Novaform har bistått med å gjøre en risikovurdering for klimatilpasning. Veni bistår med å vurdere om vi imøtekommer EUs Taksonomikrav, samt å utarbeide klimagassregnskap for prosjektet. Denne typen næringsbygg har ofte et høyt energiforbruk da butikken har kjøl og frys som må gå 24/7. Sammen med Aneo arbeider vi for å optimalisere dette for å gjøre fotavtrykket minst mulig.

Sammen lærer vi av hverandre og forsøker å gjøre det beste ut av det.